Na kole: Okruh Lvím dolem

30.07.2020

Lví důl je jedno z nejkrásnějších míst v Krkonoších, jakých dnes již mnoho nenajdete. Výlet je možno absolvovat na kole nebo i pěšky.

U Blesku odbočíme doleva a po žluté jdeme směr na Jelenku. Po cca 2 km odbočíme doleva po zelené až k silnici, po níž krátce jedeme, abychom po cca 500 m odbočili doprava po asfaltové silničce. Silnička stoupá, míjíme Žacléřské boudy se štěkajícím psem a po vrstevnici pokračujeme stále mírně do kopce. Po levé straně bohaté výhledy na Pomezní boudy. Zanedlouho je pod námi Niklův vrch a nádherná louka se starými chalupami.

Silnička se mírně stáčí doprava, po levé straně se rozprostírají kouzelné Šímovy chalupy, a najednou se před námi v celé své nádheře, jak jsme ji ještě nikdy neviděli, stojí sama Sněžka, ke které jsme jakoby magnetem přitahováni, jen se ji dotknout. Cestou jsou nádherné výhledy a místy i lavička k posezení. Dostáváme se až k samé patě hory a odtud již podél klikatícího se Jeleního potoka uháníme Lvím údolím ke Spálenému mlýnu.

Odtud buď ke kostelíčku nebo cyklisté mohou pokračovat po zelené tzv. Eminou cestou směr Horní Maršov (horské kolo nutné). Jedeme krásným lesním terénem s vodními strouhami. Následuje prudký sjezd do Horního Maršova a cesta zpět přes Lysečinskou boudu ke kostelu. Z výletu budete unešeni a večer si budete s přáteli nad digitálními fotografiemi povídat o kouzelné přírodě v okolí Malé Úpy.


Partneři penzionu

Penzion Blesk v Malé Úpě hodnocení